Reklam, markalaşmanın önem kazandığı günümüz iş dünyasında kendi markasını oluşturma çabası içinde olan firmalarin önem verdiği en önemli pazarlama unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Ticari bir iletişim biçimi, sanatsal yönü ağır basan bir ikna aracı,tüketim kültürünün manipülasyon aracı, imajlar dünyasının sözcüsü vb. şekillerde de tanımlanmakta olan reklamın, başlangıç tarihi M.Ö.3000'li yıllar olarak kabul edilmekte ve ilk örneklerinin tüccarların çığırtkanlar yardımı ile satış yapma çabaları, dükkanların önünde ürünlerin sergilenmesi ya da tabelalar asması şeklinde gündeme geldiği sanılmaktadır. Reklam, ticari faaliyetler ile gündeme gelmiş ve gerek teknoloji gerekse sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda yasanan değisimlere paralel bir gelişme çizgisi izlemiş gibi görünmektedir. Ajans Maviart, bu faktörleri göze alarak profesyonel ve kaliteli çalisma anlayasi ile sizlere daha iyi bir sunum yapmaktadır.

Open

Font:

Sıfırla